‘De Zeeuw’ meldt als eerste dat Vlissingen een wandelpier krijgt

Boulevard Evertsen Vlissingen 1934

VLISSINGEN – De eerste tekenen dat er een wandelpier in Vlissingen op komst was, dateren uit 1934.  Dat blijkt uit onderzoek in de online krantenbank van Zeeland

In ‘De Zeeuw’ van 14 maart 1934 wordt melding gemaak dat er vergevorderde plannen zijn voor de realisatie van een wandelhoofd aan Boulevard Banckert in Vlissingen. Ze waren wel zeer optimistisch over het bouwproject; de wandelpier zou al datzelfde jaar een feit zijn. Het duurde nog ruim 2 jaar voordat mensen daadwerkelijk konden flaneren over de trots van Vlissingen.

Uit ‘De Zeeuw’ van 14 maart 1934

EEN PIER VOOR VLISSINGEN

VLISSINGEN (14 maart 1934) – Er bestaan, naar het „Volk” meldt, zeer ernstige plannen om te komen tot den bouw van een wandelhoofd met paviljoen in zee nabij den Boulevard Banckert te Vlissingen. De voltooiing kan naar alle waarschijnlijkheid nog dit seizoen tegemoet worden gezien. Alleen moet de zaak nog verschillende officieele instanties passeeren.

Reeds vroeger hebben plannen bestaan om tot den bouw van een wandelpier te komen, doch de onzekere tijdsomstandigheden waren oorzaak, dat ze niet nader zijn uitgewerkt. De thans geopperde plannen schijnen echter reeds vrij vasten vorm te hebben aangenomen, terwijl naar verluidt het benoodigd kapitaal, dat uiteraard geen bagatel is, reeds meer dan beschikbaar zou zijn.

Het ligt in het voornemen de pier te bouwen vlak bij het gemeentelijk Zeebad-bedrijf, ongeveer ter hoogte van het thans bestaande paalhoofd. Het geheel zou een lengte krijgen van 150 meter met een breeduitloopend einde waarop een paviljoen zal verrijzen

Van een wandelhoofd worden hier groots verwachtingen gekoesterd. Temeer omdat men hier het voordeel heeft van een vrij drukke vaart. Allerlei zeeschepen van verscheidene nationaliteiten passeeren bij voortduring de Vlissingsche kust en daar alle schepen vlak voor den boulevard van loods moeten wisselen, beweegt zich de scheepvaart grootendeels vlak onder de kust.

[box type=”info”]Bron: Krantenbank Zeeland[/box]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *